Categories
Notícies

Tard, però amb dolç gust a victòria, comencen a arribar les cartes d’Endesa confirmant la condonació del deute de les famílies

Per fi, es comença a fer efectiva la condonació del deute acumulat per a més de 35.000 famílies vulnerabilitzades entre 2015 i 2020, tal com es va acordar als convenis signats entre Endesa i la Generalitat, al març de 2021

Exigim al Govern i Endesa que posin fil a l’agulla per complir la resta de compromisos inclosos en aquests acords

Avui, podem celebrar que, transcorreguts gairebé 8 mesos des de la signatura dels convenis entre la Generalitat i Endesa, les famílies estan començant a rebre l’esperadíssima carta de la companyia en la qual se’ls comunica la condonació del deute acumulat entre 2015 i 2020. Per fi, aquesta gran victòria de l’APE, resultat d’anys de lluita, és un fet materialitzat que representa un abans i un després per a les famílies catalanes que han patit l’assetjament de la companyia en els darrers anys. Recordem algunes de les fites d’aquest llarg camí.

L’origen de l’èxit que avui celebrem es remunta al 2015, any en què es va aprovar la Llei 24/2015, una norma impulsada per l’ODESC, la PAH i l’APE, mitjançant una iniciativa legislativa popular (ILP), pionera tant en l’àmbit estatal com europeu, pel seu contingut garantista. La pedra angular d’aquesta llei, en matèria de pobresa energètica, era el principi de precaució que obliga les subministradores a verificar amb serveis socials la situació, de vulnerabilitat o no, de les persones, abans de tallar el servei per impagament. D’acord amb l’article 6.3. de la mateixa llei, la qüestió del deute acumulat per les famílies amb les companyies s’havia de resoldre mitjançant uns convenis que les administracions públiques havien de signar amb les companyies subministradores.

Des de l’aprovació de la llei, cap de les grans operadores va mostrar disposició per seure a la taula de negociació per signar aquests convenis. Des d’APE, vam impulsar una campanya exigint la condonació del deute per part de totes les subministradores. El 2017, en un primer intent de desbloquejar la qüestió, totes les administracions catalanes van fer una proposta a aquestes empreses. Endesa, com totes les grans empreses, es va negar a assumir el 50% de les factures impagades i les negociacions en marxa van quedar torpedinades.

A l’estiu de 2019, Endesa va enviar una carta a desenes d’ajuntaments catalans, amenaçant-los de tallar el subministrament de milers de famílies vulnerabilitzades si els consistoris no es feien càrrec del deute acumulat per aquestes. Aquest va ser un punt d’inflexió, la companyia ara reclamava per la via de l’amenaça allò que dos anys enrere no havia volgut acceptar per la via de la negociació.

En aquest context, es va crear un grup de treball format per dos Departaments de Govern de la Generalitat (Treball, Assumptes Socials i Famílies, d’una banda, i Empresa i competitivitat, de l’altra), les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les entitats municipalistes, la Taula del tercer sector Social i l’APE.

En paral·lel, des de l’APE, vam impulsar la campanya (#MunicipisVsEndesa), en el marc de la qual desenes d’ajuntaments de tot el territori van aprovar mocions exigint a la companyia la condonació.

En el grup de treball es va treballar durant mesos en una proposta de conveni que va ser presentada el desembre de 2019. Endesa, però, es va negar a acceptar la condonació total del deute, indicada a la proposta. El juliol del 2020, totes les integrants del grup de treball vam comparèixer públicament per denunciar l’actitud de la gran multinacional.

No va ser fins al març de 2021, després de mesos de negociació i en plena crisi de la pandèmica de la COVID-19, que vam aconseguir que Endesa optés per moure’s de la seva posició de bloqueig i acceptés signar dos acords que incloïen un seguit de mesures per combatre la pobresa energètica (Resolució TSF/945/2021 i Resolució TSF/946/2021). Una de les més rellevants era la condonació del deute acumulat per 35.518 famílies en risc d’exclusió residencial entre el 6 d’agost de 2015 i 2020.

Tal com vam explicar en el seu moment, Endesa es comprometia a fer-se càrrec del 100% de les factures impagades entre 2015 i 2018; i la Generalitat, junt amb altres administracions públiques, es comprometien a assumir el 50% del deute acumulat entre 2019 i 2020. Això suposava que Endesa acabaria assumint més del 70% del deute acumulat entre 2015 i 2020. Tot i que des de l’APE vam defensar fins al final que Endesa havia de fer-se càrrec de la totalitat del deute, vam rebre amb satisfacció aquest acord que representava una fita històrica per a moltes famílies que portaven anys patint l’assetjament de les empreses.

Ara bé, d’aleshores ençà, hem constatat un preocupant ball de xifres i una enorme manca de transparència per part d’Endesa en la quantificació del deute, la qual cosa fa difícil saber quin és exactament el percentatge del deute total que acabarà assumint la companyia. Segons va declarar Endesa en el moment de la signatura del conveni, el deute condonable ascendia a 38.793.524 euros, mentre que set mesos més tard, segons un comunicat del Govern, el deute declarat per la multinacional era uns 6 milions més elevat al reportat inicialment. Aquest increment era principalment imputat al deute acumulat entre 2015 i 2018, que és el que assumeix íntegrament la companyia.

D’acord amb el conveni, la condonació del deute s’havia de fer de forma automàtica, és a dir, les persones només havien d’esperar una carta de la companyia notificant-los que efectivament el comptador es posava a zero i se’ls donava una segona oportunitat. Això, però, no va succeir en el termini esperat, ja que, amb el canvi de Govern, la Generalitat va trigar molt a posar fil a l’agulla en la implementació del conveni.

Si Endesa hi hagués posat bona voluntat, podria haver enviat les cartes de condonació immediatament després de la signatura del conveni, però no ho va voler fer fins a assegurar-se que el nou Govern complís amb els seus compromisos. I mentre les cartes no arribaven, tot i que des de la Generalitat se’ns assegurava que el deute estava condonat, a l’APE ens arribaven casos de persones en risc d’exclusió residencial a les quals se’ls seguien reclamant les factures impagades.

Finalment, el passat 9 de novembre, el Govern de la Generalitat aprovava una partida pressupostària de 10,8 milions d’euros, assignada al Departament d’Empresa i Treball, per abonar a Endesa la part del deute que s’havia compromès a assumir. Aquesta despesa s’executarà en tres pagaments fins a 2023.

Ara que les cartes comencen a arribar a les famílies, celebrem que hem fet un gran pas endavant en la implementació dels convenis. És, sens dubte, una gran victòria que donarà una segona oportunitat a les famílies, però no podem baixar la guàrdia, el conveni conté un gran nombre de compromisos que encara no s’han encarat.

Així doncs, instem a la Generalitat a:

  • Realitzar de forma urgent una auditoria rigorosa i independent del deute declarat per Endesa.
  • Vetllar perquè Endesa compleixi amb el seu compromís d’instal·lar els comptadors socials d’electricitat a famílies vulnerables que viuen en règim d’ocupació sense títol habilitant.
  • Crear l’òrgan gestor del conveni i el Fons d’Atenció Solidària, coparticipat per Endesa i diverses administracions públiques, per fer front al deute acumulat del 2021 en endavant.
  • Obrir taules de negociacions amb les altres grans companyies subministradores per signar acords similars al signat amb Endesa.

I exigim a Endesa que:

  • Sigui transparent en la quantificació del deute i doni explicacions sobre els balls de xifres identificats.
  • Agilitzi els tràmits per instal·lar els comptadors socials elèctrics.
  • Passi a tothom amb Informe de Risc d’Exclusió Residencial (IRER) al mercat regulat.
  • Agilitzi els tràmits perquè les famílies puguin demanar el bo social.