Categories
destacats sala de premsa

Presentem al president Pere Aragonès un Pla Executiu per acabar amb l’emergència habitacional un dia després de l’entrada en vigor de la nova Llei Antidesnonaments

Cal un compromís ferm del Govern català per a l’aplicació valenta i immediata de la Llei 24/2015 ampliada, buidant les meses d’emergència, reclamant als grans tenidors lloguers socials antidesnonaments i sancionant quan no els facin

Avui dimecres 9 de març el Grup Promotor de la Llei 24/2015 ens hem reunit al Palau de la Generalitat amb el president Pere Aragonès i la consellera Violant Cervera, per a presentar un Pla Executiu d’Aplicació Integral i immediata de la Llei 24/2015, un cop aprovada la nova Llei Antidesnonaments amb una àmplia majoria al Parlament el passat 23 de febrer, que entrà en vigor ahir mateix. Cal fer complir la Llei des del primer dia, llançant un missatge clar: que aturar els desnonaments i signar lloguers socials és una prioritat del Govern de Catalunya.

El Pla Executiu que avui presentem inclou un pla de xoc de mesures per posar a zero les meses d’emergència, amb una llista d’espera de 3.440 famílies a tot Catalunya, 700 només a Barcelona. El Pla també identifica com a imprescindible que el Govern de la Generalitat enviï urgentment una carta oficial als grans tenidors per fer explícit que s’ha aprovat la nova llei, amb les obligacions de fer ofertes de lloguer social antidesnonaments que aquesta els comporta i les sancions corresponents en cas de saltar-se-la, que imposaria la mateixa Generalitat.

Per acabar, plantegem al president un calendari de seguiment del mateix Pla Executiu d’aplicació de la Llei 24/2015, per fer controlar la seva aplicació, incloent-hi una campanya de comunicació per tal que totes les administracions i els seus professionals -inclosa la de Justícia i els advocats/des-; així com les persones i famílies en risc de desnonament, i les entitats socials, coneguin la Llei i les eines i recursos per aplicar-la.

A través d’aquest enllaç podeu descarregar el Pla executiu d’aplicació integral de la Llei 24/2015 complet, que hem presentat al president Pere Aragonès i a la consellera Violant Cervera.

Els compromisos més destacats adquirits pel president Pere Aragonès i la consellera Violant Cervera són:

  • Carta als grans tenidors comunicant l’obligació de fer un lloguer social obligatori antidesnonaments en els nous casos que contempla la nova Llei.
  • Compromís de buidar la mesa d’emergència en els casos que contempla la Llei (desnonaments de gran tenidor).
  • Carta adreçada als ajuntaments informant de les mesures recuperades i els protocols per aplicar-les.
  • La Generalitat assumirà el control i les sancions d’incompliment de la llei si els ajuntaments manifesten que no poden tirar endavant els expedients, a través de l’Agència de Consum (Grans tenidors persones jurídiques) i l’Agència d’Habitatge de Catalunya (Grans tenidors persones físiques).
  • Campanya de difusió (TV, premsa, ràdio, web…) de mesures de protecció de la Llei per a informar a la ciutadania dels seus drets i exigir els seus lloguers socials antidesnonaments.
  • Publicació de guies i documents adreçats a professionals de l’administració pública i grans tenidors i formacions arreu del territori.

Ha quedat pendent tractar i definir per a la següent reunió la setmana vinent amb la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, i el secretari d’Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, la necessitat de què el Govern aprovi un decret per a crear el registre de grans tenidors. Cal que la seva tramitació sigui d’urgència, ja que el nou registre és una eina per a garantir un millor control del compliment de la nova Llei.

A més a més, des del Grup Promotor de la Llei 24/2015 hem posat sobre la taula que el lideratge i la intensitat de l’aplicació de les multes per incompliment de les ofertes de lloguers socials l’ha d’assumir la Generalitat i ha de ser contundent i ràpida. Aquesta és una prioritat absoluta i així li hem expressat en primera persona al president.

Des del Grup Promotor de la Llei 24/2015 exigim un Govern a l’altura de la greu situació que estem patint, que lideri la seva aplicació ferma i valenta. Ara tenim l’oportunitat d’acabar amb milers de desnonaments i no la deixarem passar. La nova Llei és una eina imprescindible i suposa un pas endavant en la garantia del dret a l’habitatge d’arreu del territori.

Cal que el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, es comprometi i vetlli pel compliment de la Llei recuperada i posi en marxa el Pla Executiu immediatament, per posar les meses d’emergència a zero i aconseguir que els grans tenidors signin els lloguers socials antidesnonaments. En la pròxima reunió amb la consellera Violant Cervera es fixarà la data per a una nova reunió amb el president durant el mes de maig, per fer seguiment de l’impuls inicial de la Llei.

Les PAH Catalanes i les entitats socials ja hem fet la nostra feina, ara cal que el Govern faci la seva. Continuarem vigilants perquè així sigui. Hi ha milers de lloguers socials per signar i, darrere, hi ha vides en joc.