Categories
destacats sala de premsa

Nou pas important pel Dret a l’Habitatge: es reactiva el compte enrere per recuperar les mesures antidesnonaments anul·lades pel Constitucional

La mobilització possibilita un acord que recupera la majoria parlamentària per aprovar-les al més aviat possible a través d’una nova Llei que va quedar bloquejada en el tràmit d’esmenes

El juny del 2021 el Grup Promotor de la Llei 24/2015 vam presentar i registrar al Parlament una nova proposició de Llei dirigida a recuperar les mesures antidesnonaments anul·lades pel Tribunal Constitucional. Amb una àmplia majoria parlamentària i amb intenció d’aprovar-la a través d’una tramitació d’urgència al mes de novembre, la proposició de Llei comptava amb el suport de Junts, ERC, CUP i En Comú Podem.

Però un mes abans de la data d’aprovació prevista, el grup parlamentari de Junts va presentar 7 esmenes que debilitaven els lloguers socials obligatoris i es difuminava la majoria parlamentària inicial per aprovar-la, quedant bloquejat el seu tràmit. Immediatament, vam reaccionar al carrer, demanant a Junts, a les seves regidores locals, a la consellera Violant Cervera i, en darrer lloc, al president Puigdemont, que reconsideressin la seva posició, per salvaguardar les mesures de la nova Llei.

Avui anunciem que hem aconseguit desbloquejar el tràmit de la nova Llei i reactivem el compte enrere per aprovar de nou les mesures antidesnonaments anul·lades. Tot i que les esmenes i el text que anirà a votació al Ple del Parlament es votaran el pròxim 2 de febrer, ahir mateix la ponència prèvia va ratificar que ERC, Junts, CUP i En Comú Podem són de nou una majoria per aprovar una nova versió del text que ha estat validada i negociada pel Grup Promotor de la Llei 24/2015.

L’acord garanteix que es recuperen les mesures de lloguer social antidesnonaments anul·lades amb la derogació de part del Decret Llei 17/2019. Es descarta el mecanisme del dret a compensació per a grans tenidors de les esmenes que debilitava la Llei 24/2015, s’introdueix una mesura de foment dels lloguers socials per evitar desnonaments i s’inclouen diverses millores respecte de les mesures anteriors.

Les mesures que es recuperen per a les persones en exclusió residencial són:

  • Renovacions obligatòries dels lloguers socials dels grans tenidors quan arriben a la seva fi: milers de persones amb lloguers socials signats el 2015, evitaran el seu desnonament amb aquesta mesura imprescindible per evitar una nova onada de desnonaments.
  • Lloguers socials obligatoris per a llars vulnerables en fi de contractes de lloguer: per evitar els desnonaments invisibles de famílies en exclusió residencial, que s’han quedat a l’habitatge després de l’extinció del seu contracte de lloguer amb un gran tenidor.
  • Lloguers socials obligatoris per a llars vulnerables sense títol: imprescindible per a les famílies que per falta d’alternatives han hagut d’ocupar pisos de bancs o voltors i que hi estiguin vivint abans de l’1 de juny 2021, o perquè després d’una execució hipotecària o demanda de desnonament d’hipoteca han quedat sense títol al mateix pis, causa de milers de desnonaments anuals.

Les millores destacades i el mecanisme de foment que s’introdueix són:

  • Ampliació de la definició de gran tenidor: inclourà ara persones jurídiques de més de 10 habitatges, protegint més gent (mantenint-se en 15, per tant, tal com estava en persones físiques).
  • L’obligació d’oferir lloguer social en casos d’extinció de contracte: serà vigent durant 5 anys si el GT és persona física, 7 si és persona jurídica, i 12 si és banc o fons voltor. Abans la vigència de la mesura eren 3 anys. Cada contracte individual signat dins aquesta vigència ha de tenir la durada establerta a la LAU.
  • Control d’ofertes de lloguer social obligatori: també per part de la Generalitat i no només dels ajuntaments, i límit d’un mes per part del gran tenidor a fer l’oferta.
  • Ampliació a 7 anys de la cessió obligatòria d’habitatges buits dels bancs i voltors: permet mobilitzar durant més temps pisos buits provinents de desnonaments.
  • Elaboració d’un registre de grans tenidors de persones jurídiques de més de 10 habitatges: per facilitar el compliment de la llei i la sanció si es tracta d’esquivar.
  • Mesura de foment per evitar desnonaments: a canvi de no posar demanda de desnonament o si l’aturen, els grans tenidors no vinculats a bancs i voltors podran sol·licitar a la Generalitat que els llogui l’habitatge on viu una família en risc de desnonament a preu de protecció oficial, quedant-se aquests com a inquilines amb un lloguer social amb l’administració. Es manté l’obligació de lloguer social si no s’hi acullen, amb les sancions corresponents si s’incompleix.

Cal recordar, a més, que les mesures originals de la Llei 24/2015 de lloguers socials obligatoris en execucions hipotecàries o desnonaments d’impagaments de lloguer, segueixen encara avui vigents, gràcies a la lluita del 2016 al 2019 per recuperar-les; per tant, la protecció quan s’aprovi la nova Llei serà molt àmplia.

Havent recuperat una majoria parlamentària, no tenim cap dubte que la nova Llei que aturarà milers de desnonaments arreu de Catalunya va endavant i s’aprovarà. El pròxim 2 de febrer hi ha la comissió parlamentària on es votarà definitivament el text que es portarà al Ple del Parlament per al darrer pas i, més important, la seva votació i aprovació.

D’avui fins a la votació final, continuarem atentes fins que s’aprovi i, després, exigirem que s’apliqui des del primer dia al 100%. No podem perdre més temps, no permetrem que els grups que mantinguin esmenes torpedegin la Llei i treballarem per aconseguir encara més suports parlamentaris.

Perquè creiem, com la majoria de la societat, que hem de deixar enrere d’una vegada per sempre els desnonaments i l’emergència habitacional. Com dèiem el 2015, en aprovar la ILP Habitatge: “no pararem fins a viure en una Catalunya lliure de desnonaments i talls de subministraments”.