Categories
destacats Notícies sala de premsa

Les entitats socials reclamem mesures efectives a la Taula d’emergència en l’àmbit d’habitatge i la pobresa energètica

No podem permetre’ns que sigui un altre espai inoperatiu

Avui es reuneix la Taula d’emergència en l’àmbit d’habitatge i la pobresa energètica que sorgeix del mandat del Parlament de Catalunya de 10 de març de 2016. Les entitats socials convocades a participar a la taula ens vam reunir el passat divendres 10 de juny per acordar demandes concretes en matèria d’habitatge i pobresa energètica que considerem imprescindibles per revertir l’emergència habitacional a casa nostra i per tal d’evitar que un cop més la Taula quedi en un espai inoperatiu i buit de contingut.

Fruit de la reunió mantinguda entre les entitats: Aliança contra la pobresa energètica, Associació Benestar i Desenvolupament, Càritas diocesana de Barcelona, Cooperativa Tarpuna, Coordinadora d’Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Ecoserveis, Fundació Mambré, Fundació Hàbitat3, Observatori DESC, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca,  Taula tercer sector, CCOO i la UGT consensuem que d’aquesta taula han de sorgir els següents compromisos:

En matèria d’habitatge:

 • Exigir a les entitats financeres: continuar aplicant els preceptes de la llei 24/2015, és a dir, aturar els desnonaments i oferir un lloguer social a les afectades que compleixen els requisits de la Llei 24/2015, condonar el deute a les afectades i cedir els habitatges buits que no estan complint amb la funció social de l’habitatge establert a la Llei 18/2007 a l’Administració Pública per a què aquesta pugui donar resposta a l’emergència habitacional.
 • A la Generalitat: 
  • Augmentar la partida pressupostària destinada a polítiques públiques d’habitatge per poder donar resposta a les necessitats actuals.
  • Obrir urgentment la convocatòria de nous ajuts de lloguer per aquest any i posteriors en forma de convocatòria oberta permanentment, evitant així milers de desnonaments de lloguer de petit tenidors.
  • Aplicar les sancions de la Llei 18/2007 als grans tenidors d’habitatge que incompleixen amb la funció social de l’habitatge, amb l’objectiu de mobilitzar els pisos buits.
  • Intervenir sobre els immobles en mal estat de conservació, en aplicació de l’article 32 i  40 de la Llei 18/2007 i l’article 4 del Decret 1/2015, per tal que compleixin la seva funció social i eradicar les problemàtiques  que generen als municipis.
  • Concretar el desplegament del principi de solidaritat urbana  recollit a la Llei 18/2007 per tal d’arribar al 15% d’habitatges destinats a polítiques socials, respecte del total  d’habitatges del municipi.
 • Elaborar i fer públics informes periòdics, que aportin dades sobre la població que es troba en exclusió residencial així com l’estat de la situació de l’habitatge a Catalunya.
 • Desplegar una campanya que informi la ciutadania dels seus drets en matèria d’habitatge i pobresa energètica, així com les vies per assegurar-los i la possibilitat de denúncia en cas de vulneració.
 • Ampliar àrees de demanda residencial forta i acreditada per a que hi hagi més municipis que es puguin beneficiar de les mesures de mobilització de pisos.
 • Abordar la necessitat de regularitzar les situacions d’ocupació en precari de totes aquelles famílies que s’han vist empeses a aquesta situació, és a dir, aquelles en risc d’exclusió residencial.
 • Augmentar el pressupost destinat a la XHI (Xarxa d’Habitatges d’Inclusió) i introduir altres criteris per la seva justificació.
 • Incrementar, potenciar i coordinar el Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials.
 • Obrir contingents especials d’habitatge públic per  a persones i famílies en diferents  situacions de vulnerabilitat social (gent gran, joves, vulnerabilitat econòmica, diversitat funcional, problemàtica de salut mental, marginació, etc…)
 • Als Ajuntaments:
  • Adaptar, en cas de no haver-ho fet, els reglaments de totes les Meses d’Emergències  municipals  incorporant com a requisits d’accés, els criteris d’exclusió residencial de la Llei 24/2015 (art. 5.10), per a totes les persones en risc de patir qualsevol procediment de desnonament.
  • Aprovar que es continuïn utilitzant com a barem per al càlcul del preu del lloguer en els reallotjaments els percentatges límit que marca la llei 24/2015 del 10%, 12% i 18% dels ingressos de la unitat  familiar (art.5.7),
  • Aprovar i calendaritzar la realització d’un cens per detectar tots els habitatges que no estan complint amb la funció social tal i com estipula la Llei 18/2007 per tal de mobilitzar-los cap a habitatge social, sense que l’elaboració d’aquest cens produeixi cap retard en l’aplicació de les sancions que obliga la Llei 18/2007 dels habitatges ja identificats.
  • Adoptar el compromís d’anar augmentant el parc social en règim de lloguer per poder proveir d’habitatge als ciutadans del seu municipi que es trobin en situació d’exclusió residencial.
  • Realitzar periòdicament recomptes nocturns de carrer per conèixer la situació de les persones sense llar al seu municipi així com elaborar diagnosis sobre  la situació d’exclusió residencial del municipi.

En matèria de pobresa energètica:

 • Exigir a la Generalitat garantir el compliment de l’article 6 de la llei 24/2015 que no ha estat afectat pel recurs del Tribunal Constitucional:
  • Signant els convenis perquè les companyies subministradores es comprometin a assumir la seva responsabilitat per donar una solució estructural al problema del deute que ofega a les famílies en risc d’exclusió residencial
  • Realitzant inspeccions d’ofici pels incompliments de la Llei 24/2015 per part de les companyies subministradores aplicant les sancions corresponents
  • Destinar els fons públics aportats al Fons d’atenció solidària a  mesures d’eficiència energètica i rehabilitació d’edificis, adoptant mecanismes de corresponsabilització o acord amb la propietat per tal que les intervencions de millora en habitatges de lloguer puguin derivar tant en rebaixa del preu del lloguer com en protecció front a increments futurs.
  • Impulsar, a través del Fons d’atenció solidària, plans d’inserció i requalificació professional per a persones que tenen dificultats d’accés al mercat laboral normalitzat en l’àmbit de l’eficiència energètica i de la rehabilitació d’edificis i habitatges amb l’objectiu de convertir la resposta a aquest problema en una oportunitat per a moltes persones en risc d’exclusió social.
  • Incloure en el desenvolupament reglamentari de la llei els protocols de desplegament de la Llei 24/2015 per facilitar l’aplicació de la mateixa  en els municipis.
  • Revisar els contractes del parc públic d’habitatges per tal d’oferir el preu mínim dels subministraments bàsics oferint tarifes socials i potències adequades.
  • Complir la Llei pel que fa a l’empadronament, per a què totes les persones que es troben en situació d’exclusió residencial es puguin empadronar mitjançant l’empadronament sense domicili fix o per altres vies.
 • Exigir a les companyies subministradores la signatura dels convenis que estableix la Llei 24/2015 pels quals aquestes s’han de comprometre a:
  • Condonar el deute acumulat per les famílies per tal de donar a aquestes una segona oportunitat
  • Revisar els contractes per tal d’oferir el preu mínim dels subministraments bàsics oferint tarifes socials i potències adequades
  • Si tot i així les famílies no poden assumir el cost de les factures dels subministraments bàsics malgrat tenir uns consums ajustats, aplicar un descompte en la factura rebaixant el seu preu fins que el cost sigui assumible per la família, tenint com a referència que la despesa en els subministraments bàsics no pot superar el 10% dels ingressos de la unitat familiar
  • Regularitzar el servei de les famílies que viuen en habitatges sense titularitat i/o contracte del servei

Esperem que en aquesta Taula tant la Generalitat com les entitats financeres, els grans tenidors d’habitatge i les empreses subministradores estiguin a l’alçada de les circumstàncies i assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen. Les entitats i moviments socials no podem permetre que aquesta Taula torni a ser un espai  inoperatiu i buit de contingut mentre hi ha milers de famílies a Catalunya continuen patint per no tenir garantits drets tan bàsics com l’accés a un habitatge digne i els subministraments d’aigua, llum i gas.

Barcelona, 13 de juny de 2016

Aliança contra la pobresa energètica
Associació Benestar i Desenvolupament
Càritas diocesana de Barcelona
CCOO
Cooperativa Tarpuna
Coordinadora d’Assemblees de treballadors/es en  atur de Catalunya
Ecoserveis
Fundació  Mambré
Fundació Hàbitat3
Observatori DESC
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
UGT

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *