Categories
destacats Notícies sala de premsa

El Grup Promotor de la Llei 24/2015 presentem nous documents útils per aturar desnonaments i demandes judicials de grans propietaris contra famílies vulnerables

Posem a disposició de tota la ciutadania els nous documents útils, una eina efectiva per exigir el compliment de la nova Llei 12/2023, del 24 de maig, pel dret a l’habitatge

Avui dimecres 14 de juny de 2023 la PAH fa públics i posa a disposició de la ciutadania els documents útils per exigir el compliment de la recent Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, en vigor des del 26 de juny del 2023.

A partir de l’entrada en vigor de la coneguda com a “Ley vivienda” no es pot executar cap desnonament de família vulnerable sense que el gran propietari (més de 10 habitatges) passi per una intermediació obligatòria amb l’administració pública.

Per això, des dels jutjats s’han d’inadmetre totes les noves demandes i suspendre els procediments de desnonament en curs que compleixin els requisits següents: que el gran propietari tingui més de 10 habitatges, que es tracti d’habitatge habitual i que la família sigui vulnerable, és a dir, que els seus ingressos siguin 3 IPREM o compleixin els criteris de la moratòria estatal, per als casos d’impagament d’hipoteca, impagament de lloguer o finalització de contracte, i en els casos d’ocupació que es demanin per la via civil.

Presentem aquests documents jurídics per donar batalla judicial i donar resposta a les més de 81.582 famílies que tenen el seu desnonament paralitzat gràcies a la moratòria estatal i que es troben desinformades i angoixades perquè no saben què passarà després del 30 de juny, una vegada que aquesta decaigui. A més, també es podran defensar les famílies vulnerables que avui dia veuen que ben aviat entraran en un procediment judicial per la seva situació econòmica que no els permet seguir pagant la hipoteca, el lloguer o que s’han vist obligades a ocupar un habitatge buit d’un banc.

Des de la PAH volem donar un missatge clar, encara que la Llei dista molt del que exigíem els moviments socials, el lloguer social obligatori, advertim des d’avui que l’espremerem fins a l’última coma per detenir els desnonaments i aconseguir solucions habitacionals per a famílies en risc de desnonament.

En aquest sentit, els documents que presentem avui utilitzen la modificació de la LEC per aconseguir la intermediació que preveu la Llei, per exigir després que s’hi aportin solucions que evitin que famílies vulnerables perdin casa seva. Els documents útils jurídics que presentem són els següents:

Un cop presentats massivament als Jutjats, instem les comunitats autònomes a treballar per desenvolupar el procés d’intermediació perquè sigui el més garantista, aconseguint arrencar als grans tenidors solucions dignes, com un lloguer social o reallotjaments dignes, i així evitar el desnonament. A Catalunya, primer territori on la PAH va aconseguir aprovar una llei antidesnonaments, exigim que a la intermediació s’exigeixi el compliment del lloguer social obligatori de la Llei 24/2015, amb sancions automàtiques si s’incompleix, mesura que Comunitats com València, Navarra o Balears també van incorporar en part i que ha de ser aprovada a tots els territoris.

Finalment, cal que totes les administracions, inclosa la de Justícia, es posin a treballar perquè tota família vulnerable conegui els seus drets i perquè els bancs, fons voltor i grans propietaris compleixin les seves obligacions.

Avui com ahir, fem realitat el crit d’“aquest desnonament, ho pararem”!!