Categories
destacats

Fem públics els nous Documents Útils contra l’emergència habitacional

Els Documents Útils són una eina, a disposició de tota la ciutadania de Catalunya, per tal de exigir el compliment de Decret Llei 17/2019 per a les famílies.

Avui dimecres 22 de gener de 2020 el Grup promotor de la Llei 24/2015 fem públics i a disposició de tota la ciutadania els Documents Útils per tal de exigir el compliment del recent Decret Llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge aprovat pel Govern de la Generalitat.

A finals del mes de desembre de 2019, i gràcies a la pressió de les entitats socials, vam aconseguir introduir en l’esmentat Decret Llei mesures molt significatives que amplien significativament  la Llei 24/2015 contra l’emergència habitacional, adaptant-la d’aquesta manera a la realitat actual.

Els Documents Útils que avui presentem estan a disposició de tota la ciutadania per tal de poder exigir tant als bancs i grans propietaris, jutjats i ajuntaments el compliment de les millores aconseguides. Són els següents:

Documents Útils adreçats als bancs o a grans tenidors:

 • Sol·licitud de lloguer social en cas d’execució hipotecària
 • Sol·licitud de lloguer social en cas d’impagament/finalització de lloguer
 • Sol·licitud de lloguer social en cas d’ocupació
 • Sol·licitud de renovació de lloguer social

Documents Útils adreçats als jutjats:

 • Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’execució hipotecària
 • Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’impagament/finalització de lloguer
 • Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació
 • Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social

Documents Útils adreçats als ajuntaments:

 • Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’execució hipotecària
 • Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’impagament/finalització de lloguer
 • Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació
 • Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social

Des dels inicis de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, fruit d’una iniciativa legislativa popular, hem creat diferents Documents Útils que han servit a la ciutadania a fer complir la Llei. D’aquesta manera les famílies tenen a la seva disposició a través de la nostra pàgina web eines efectives per fer garantir els seus drets habitacionals.  

Després d’haver recuperat de la impugnació del PP i la banca les mesures anti-desnonaments de la Llei 24/2015, després d’haver aconseguit que el Govern de la Generalitat retirés un primer Decret per a millorar-lo amb les aportacions de les entitats socials, i després d’aconseguir l’ampliació de la Llei amb les noves mesures incorporades en el Decret Llei 17/2019 recentment aprovat, advertim que no desaprofitarem l’oportunitat d’aplicar les lleis contra l’emergència al màxim del seu potencial, per a aconseguir d’una vegada per sempre una Catalunya lliure de desnonaments.

Trobareu tots els Documents Útils a la nostra web