Categories
Notícies

DPS Consulting (els cobradors d’Endesa) i la seva directiva imputats per possibles delictes d’estafa, coaccions i usurpació de funcions públiques

Ha finalitzat la instrucció del judici contra els cobradors d’Endesa i hem formulat acusació demanant penes de fins a 2 anys de presó

L’engany telefònic es va fer des del “departament de trucades especials” de DPS Consulting, sota un guió facilitat per la directiva a les treballadores

El passat 26 de novembre de 2021 es va tancar la fase d’instrucció del procés penal impulsat per l’APE contra DPS Consulting (també coneguda com a Pares-Seixes Advocats), pel cas d’assetjament telefònic que va patir la Yolanda, una clienta vulnerable d’Endesa, membre de l’APE, el juny del 2020 en plena pandèmia. Una treballadora del citat gabinet jurídic, dedicat al recobrament de deutes, va trucar a la Yolanda fent-se passar per una funcionària de l’administració de justícia i amenaçant-la d’embargar-li els comptes si, en menys de dues setmanes, no pagava el deute contret amb Endesa. Afortunadament, la trucada va quedar gravada i des d’APE vam decidir interposar una querella contra DPS Consulting, amb el suport jurídic de la cooperativa Arrels Advocats.

El desembre de 2020, la querella va ser admesa a tràmit pel Jutjat d’Instrucció número 5 de Barcelona i es va iniciar la fase d’instrucció del procés per aclarir els fets del cas. En aquesta fase van ser citades a declarar diverses persones de DPS Consulting, entre elles Ricard Parés Flavià i Georgia De la Mata Rabassa, ambdós de la directiva del gabinet, així com la treballadora que va efectuar la trucada, la qual va aportar proves documentals molt valuoses.

A partir d’aquestes declaracions i altres proves documentals, obtingudes a instància de l’advocat de la Yolanda, es van posar en evidència alguns fets escandalosos:

  • La trucada va ser realitzada des d’un departament de DPS Consulting, anomenat “departament de trucades especials”, el qual té per objectiu reclamar deutes mitjançant un engany telefònic, consistent en un fals servei de notificacions judicials, efectuat mitjançant un guió facilitat per la directiva a les treballadores. Aquest guió va ser mostrat per la treballadora en la seva declaració. A més, les treballadores estan subjectes a un sistema de bonificació i penalització en funció del compliment dels objectius econòmics establerts. Així doncs, queda palès que aquest tipus d’engany telefònic constitueix una pràctica deliberada del gabinet, orquestrada per la seva directiva.
  • A més, des d’aquest departament, es reclamaven deutes sabent que es trobaven prescrits. Aquest va ser precisament el cas de la Yolanda. En la fase d’instrucció ha quedat acreditat que 1675,88 dels 2369,43 euros que li reclamaven havien prescrit d’acord amb els terminis previstos al Codi Civil, ja que es corresponien a factures d’entre 2015 i 2017, sense que, d’aleshores ençà, s’hagués constatat cap comunicació fefaent.
  • D’acord amb el pacte establert amb Endesa, DPS Consulting havia d’obtenir el 18% de les quantitats que aconseguís cobrar a la Yolanda.

Culminada la fase d’instrucció, l’advocat de la Yolanda ha presentat l’escrit d’acusació, davant el mateix jutge d’instrucció, sol·licitant l’inici del judici oral per tal que, d’una banda, es condemni DPS Consulting per un delicte d’estafa en grau de temptativa (248.1, 249 i 251bis CP); i de l’altra, es condemni Ricard Parés Flavià, Georgia De la Mata Rabassa i la treballadora pel mateix delicte d’estafa, el de coaccions (art. 172.1 CP) i el d’usurpació de funcions públiques (art. 402 CP), delictes castigats amb penes de presó d’entre 1 i 2 anys. A banda, es demana que s’obligui els acusats a pagar a la Yolanda una indemnització civil de 1000 euros pels danys morals patits.

El cas de la Yolanda no és un cas aïllat sinó que forma part d’un conjunt d’estratègies variades desplegades de forma habitual per les subministradores d’electricitat i gas. Com anem reiterant en els nostres comunicats, des de l’aprovació de la Llei 24/2015, les persones vulnerables amb deute acumulat, tot i estar protegides davant els talls, no han deixat de patir l’assetjament de les subministradores i els gabinets jurídics de recobrament subcontractats, a través de cartes, trucades, amenaces amb judicis falsos o demandes de judicis monitoris. Això ha estat així fins i tot en el context en què el deute havia estat condonat pel conveni signat entre la Generalitat i Endesa el març de 2021.

A l’espera de l’obertura del judici oral, desitjant que culmini amb una sentència favorable, insistim en el fet que ens trobem davant un judici penal de gran transcendència, més enllà del cas particular de la Yolanda. El poder judicial té l’oportunitat d’establir un precedent jurisprudencial que freni les pràctiques deliberades i sistemàtiques d’assetjament de les companyies subministradores i posi fre a la impunitat amb què acostuma a operar l’oligopoli energètic. Esperem que l’òrgan judicial competent estigui a l’altura.