Documents útils

Hem recuperat la Llei que la banca i el PP van tractar d’enterrar! Atentes perquè ben aviat cal presentar aquests documents per a tots els desnonaments a Catalunya!

Documents útils adaptats a la nova Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica a Catalunya.

Habitatge

Lloguer – Gran tenidor

 1. Impagament de lloguer
  1. Propietat:
   1.1.A Sol·licitud de lloguer social en cas d’impagament del lloguer
  2. Jutjats:
   1.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’impagament de lloguer
   1.2.B Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió procediment
  3. Ajuntaments:
   1.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’impagament de lloguer
 1. Finalització de contracte
  1. Propietat:
   2.1.A Sol·licitud de lloguer social en cas de finalització del lloguer
  2. Jutjats:
   2.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas de finalització de lloguer
   2.2.B Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió procediment
  3. Ajuntaments:
   2.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de finalització de lloguer
 1. Renovació de Lloguer Social
  1. Propietat:
   3.1.A Sol·licitud de renovació de lloguer social
  2. Jutjats:
   3.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social.
   3.2.B Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió procediment
  3. Ajuntament:
   3.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social

Lloguer – Petit tenidor

 1. Jutjat:
  1.A Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració
 2. Ajuntament:
  2.A Sol·licitud ajuts / reallotjament adequat

Hipoteca

 1. Execució Hipotecària
  1. Propietat:
   1.1.A Sol·licitud dació en pagament amb lloguer social obligatori
   1.1.B Sol·licitud de lloguer social en cas d’execució hipotecària
   1.1.C Sol·licitud de renovació de lloguer social
  2. Jutjat:
   1.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’execució hipotecària
  3. Ajuntament:
   1.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’execució hipotecària
 1. Renovació Lloguer Social
  1. Propietat:
   2.1.A Sol·licitud de renovació de lloguer social
  2. Jutjat:
   2.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social
  3. Ajuntament:
   2.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social

Ocupacions

 1. Pot accedir al lloguer social obligatori*
  1. Propietat:
   1.1.A Sol·licitud de lloguer social en cas d’ocupació
   1.1.B Sol·licitud de renovació de lloguer social
  2. Jutjats:
   1.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació
  3. Ajuntament:
   1.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació

* Ha de complir els requisits següents:

 • Empadronat en l’habitatge abans del 30/06/2019.
 • L’habitatge ha de portar 2 anys buit (l’ocupació no interromp els dos anys).
 • No haver rebutjat cap oferta de reallotjament social en els últims 2 anys.
 • Informe favorable de Serveis Socials.
 • La propietat ha de ser: entitat financera, filial immobiliària d’aquesta entitat, fons d’inversió, entitat de gestió d’actius, fons de capital de risc o de titulització d’actius.
 1. No pot accedir al lloguer social obligatori
  1. Jutjats:
   2.1.A Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració
  2. Ajuntament:
   2.2.A Sol·licitud ajuts / reallotjament adequat

Documents per l’empadronament

 1. Instància a l’Ajuntament per a sol·licitar l’empadronament en el cas d’habitatge ocupat
 2. Instància a l’Ajuntament per a sol·licitar el certificat d’empadronament en el cas d’habitatge ocupat una vegada transcorreguts els tres mesos sense resposta

Àmbit Estatal

Document útil per a recórrer desnonament d’hipoteca, lloguer i/o ocupació.

Document útil per a recórrer desnonament de lloguer degut al coronavirus (moratòria 6 mesos RDL COVID19).

Pobresa energètica

Sol·licitud de comptador social d’electricitat a Endesa per a situacions d’ocupació en precari

Escrit al Jutjat per evitar l’embargament per deutes amb Endesa

Altres documents

Serveis Socials: Sol·licitud informe de risc exclusió residencial

Model de garantia de subministraments bàsics

Tabla Indicadora de Renta (IRSC) 2015 per a la Llei 24/2015