Categories
destacats

[Comunicat] Prou demorar lloguers socials amb excuses i inventar notícies per qüestionar la Llei 24/2015!

Aclariment de la Generalitat sobre documentació per al lloguer social i desmuntatge de “fake news” afins als grans propietaris

 

Avui 1 de juny la Generalitat de Catalunya a publicat una nota d’aclariment indicant la documentació necessària per tramitar els lloguers socials que grans tenidors estan obligats a fer segons la normativa vigent (ampliació Llei 24/2015 via llei 1/2022). Gràcies a les reunions de seguiment que s’estan realitzant amb el Grup Promotor, s’ha aclarit aquest tema important que els grans propietaris feien servir per no complir les seves obligacions davant d’un desnonament.

Amb aquest aclariment s’han acabat les excuses i demanar documentació fins a l’infinit per no signar el lloguer social. La nota indica la documentació necessària que les famílies vulnerables han de presentar al seu gran tenidor perquè facin l’oferta de lloguer social. D’aquesta manera es crea un criteri únic perquè els grans tenidors no aprofitin la desinformació per dilatar en el temps el que han de fer en un mes: fer l’oferta de lloguer social a la família que compleixi amb els requisits un cop entregada la documentació. Si no ho fan, l’Agència de Consum de Catalunya podrà cursar les denúncies i sancions corresponents. A més a més, han fet un model d’informe  pels serveis socials i oficines d’habitatge pels casos d’ocupacions per agilitzar els tràmits i no carregar de feina a les professionals.

D’altra banda, aprofitant dues sentències sobre el DL 37/2020 i la Llei 11/2020 de regulació dels lloguers, hem detectat vàries notícies “expressament confuses” que venen a dir que, com que van ser tombades recentment pel Tribunal Constitucional, el lloguer social ja no és vigent. Volem deixar clar públicament que aquestes notícies que alguns mitjans estan publicant amb missatges confusos de que la llei està suspesa pel Tribunal Constitucional son falses.

El que ha passat realment és que els articles 17 i 18 de la Llei 11/2020, coneguda com a Llei de Contenció de Rendes, han estat declarats inconstitucionals recentment. Igual que va passar fa uns mesos amb el DL 37/2020, aquests dos articles feien referència al caràcter processal de la normativa: es demanava, com a requisit previ per a interposar una demanda de desnonament, que es demostrés al jutjat que s’havia ofert un lloguer social segons el que establia la Llei 24/2015. El Tribunal Constitucional considera que la Generalitat no té competències per a regular sobre aquesta qüestió i anula els articles, és cert. 

Ara bé, la nova Llei 1/2020 recupera aquests mecanismes!En la llei actual, haver fet l’oferiment de lloguer social obligatori no és un requisit per a poder interposar la demanda, però si no s’ha pogut demostrar aquest oferiment, o l’oferiment no és correcte, el jutge pot interrompre el procediment per a donar trasllat a les administracions -Generalitat i Ajuntaments- , per tal que sancionin i faci complir el lloguer social obligatori.

En resum, la Llei 1/2022 és plenament constitucional i vigent, i per tant cal complir-la! Recordem que des del 8 de març del 2022 tenim de nou plenament vigent una Llei 24/2015 ampliada, que evita desnonaments en els següents casos:

  • Renovacions obligatòries dels lloguers socials quan arriben a la seva fi
  • Lloguers socials obligatoris en fi de contractes de lloguer “de mercat”
  • Lloguers socials obligatoris en situacions sense títol (que ocupen l’habitatge)
  • I les mesures que eren vigents i que mantenim són:
  • Lloguers socials obligatoris en dacions, compravenda i acords compensació
  • Lloguers socials obligatoris en desnonaments d’execucions hipotecàries
  • Lloguers socials obligatoris desnonaments per impagament de lloguer

Quan es protegeix a la ciudadania i es toquen els interessos financers, els lobbies econòmics extenen els seus tentacles i juguen a les ”fake news” per tal de debilitar les lleis lluitades des del carrer i que protegeixen el dret a l’habitatge! Però no aconseguiran aturar-nos!

Recordem que tenim publicada una guia bàsica per l’aplicació de la norma que podeu consultar al web!