Defensem la Llei 24/2015

La llei 24/2015 aprovada el 23 de julio de 2015 pel Parlament de Catalunya no és ni molt menys una declaració d’intencions legals, sinó una  bateria d’eines útils i efectives per frenar l’emergència habitacional a Catalunya:

Mesura 1. Mecanismes que atorguin una segona oportunitat a les persones sobre-endeutades i deutores de bona fe. Mitjançant dos procediments (un d’extrajudicial i un de judicial) es possibilita que les famílies puguin liquidar els  seus deutes vinculats amb l’habitatge habitual per tal de poder començar de nou.

Mesura 2. Cap desnonament per a les famílies en execució hipotecària, establint l’obligació a les entitats financeres de concedir un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat residencial.

Mesura 3. Lloguer social per a famílies en règim de lloguer en risc de desnonament,   amb una important distinció entre grans i petits tenidors d’habitatge. Quan el propietari de l’immoble sigui una entitat financera o un gran  tenidor d’habitatge aquest haurà d’aturar el desnonament i oferir un lloguer social a la família. En canvi, quan aquest sigui un petit tenidor d’habitatge serà l’administració l’obligada de concedir ajudes per a què la persona afectada pugui seguir a l’habitatge o assegurar-li un  reallotjament  adequat.

 Tant en casos de llançaments hipotecaris com els de lloguer de grans tenidors, principalment bancs, fons d’inversió o grans tenidors que han comprat habitatges procedents d’execucions hipotecàries i desnonaments; l’incompliment de la oferta de lloguer social comportarà una sanció econòmica greu (fins a 90.000 euros) que s’ha inclòs en l’articulat de la llei 1/2007 catalana del dret a l’habitatge.

Mesura 4. Creació de parc públic de lloguer. S’estableix la possibilitat de resoldre la cessió temporal dels pisos buits propietat d’entitats  financeres i grans tenidors d’habitatge per augmentar el parc públic de  lloguer disponible. D’aquesta manera, s’afegeix una eina important més per a mobilitzar el parc d’habitatges buits que amb el temps permetrà reallotjar totes aquelles famílies que ja han estat desnonades sense alternativa.

Mesura 5. Accés garantit a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas amb garanties per aturar els talls d’aigua, gas i llum de la població en situació d’exclusió residencial a través d’un protocol garantista que obliga a l’administració a evitar el tall de subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca de  recursos  econòmics i a assegurar l’accés aquests subministraments bàsics mentre duri la situació d’exclusió residencial; i a establir acords amb les empreses subministradores perquè posin ajudes a fons perdut per fer-hi front.

En  definitiva, amb aquesta llei s’aporten per fi els mecanismes per acabar amb als deutes de per vida, els desnonaments d’hipoteca i lloguer, garantint el reallotjament en règim de lloguer social i els subministraments bàsics a totes les llars, alhora que es mobilitzaran els pisos buits per a què compleixin la seva funció social.

La  llei 24/2015, és una llei d’emergència molt necessària i un punt de partida, un important precedent alhora parlar de drets al serveis bàsics per anar cap a  un model més just d’accés a habitatge i serveis.

L’aprovació de la llei 24/2015 tan sols ha estat possible gràcies al treball incansable de moltissims afectats, voluntàries, activistes, entitats i col·lectius que hi han donat suport. Les entitats promotores de la ILP no volem amagar la nostra satisfacció per aquest èxit, que culmina més de sis anys de lluita pel dret a l’habitatge digne. No ens podem oblidar de les companyes de tot l’estat que també han estat responsables d’arribar fins aquí avui. Aquesta llei 24/2015 no té voluntat només de quedar-se al Parlament  de Catalunya, sinó que ha de generar un efecte dominó en la resta de  Parlaments Autonòmics que han de donar resposta davant un estat incapaç i segrestat pel poder bancari i de les subministradores.