Participa

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) és un mecanisme de participació que permet que la ciutadania pugui plantejar al Parlament – en aquest cas català una proposta de llei, una esmena constiticional o una reforma legislativa.

Per a ser acceptat el tràmit parlamentari i presentar una proposició de llei a la Mesa del Parlament calen, com a mínim, 50.000 signatures.

Perquè aquesta ILP pugui ser possible és molt important la participació de tota la ciutadania.