1.Sol·licitud dació en pagament amb lloguer social obligatori

Objectiu: dació en pagament + lloguer social obligatori.

On el presentem: Entitat bancaria.

Escrit que presentem el banc per demanar dació en pagament amb extinció total del deute. També demanem ens facin proposta de lloguer obligatòria d’acord els criteris de la llei (màxim un 10%, 12% o 18% dels ingressos ponderats).

2. Model per a presentar als jutjats davant inici procediment de gran tenidor d’habitatge

Objectiu: suspensió procediment.

On presentem: al jutjat.

Demanem la suspensió del procediment d’execució hipotecaria o impagament de lloguer fins que banc faci oferta lloguer social d’acord la llei perquè el banc ha incomplert amb obligació de fer l’oferta. Es presenta en qualsevol moment del procediment, no cal esperar a tenir data de desnonament. L’ oferta l’han de fer abans de posar demanda o firmar dació i l’han de comunicar al Ajuntament en 3 dies.

3. Model per a presentar al banc davant inici de procediment de gran tenidor d’habitatge

Objectiu: que facin oferta lloguer social.

On presentem: al Banc

Informem que tenen obligació de fer proposta lloguer social, en cas de procediment d’execució hipotecaria o desnonament per impagament del lloguer, en els termes establerts en la llei i que sinó la fan o la s’ajusta a la llei, l’Ajuntament els pot sancionar amb multa de 90.000 euros. També informem que hem demanat suspensió procediment fins que facin oferta. Ho presentem en qualsevol moment del procediment mentre no s’hagi fet oferta.

4. Denúncia al Ajuntament quan Gran Tenidor no fa oferta de lloguer social en cas de Dació.

Objectiu: que  ajuntament sancioni al banc.

On presentem: a Habitatge o OAC (oficina atenció ciutadana).

Demanem a l’Ajuntament que sancioni amb una multa de fins a 90.000 euros al gran tenidor per no fer proposta lloguer social o no fer-la d’acord paràmetres que marca la llei abans de firmar una dació, compravenda o acord de compensació. Es presenta quan s’ha firmat i no s’ha fet oferta.

5. Denúncia al Ajuntament quan Gran Tenidor no fa oferta de lloguer social en cas de Procediment d’execució hipotecaria o desnonament per impagament de lloguer.

Objectiu: que  ajuntament sancioni al banc.

On presentem: a Habitatge o OAC (oficina atenció ciutadana).

Demanem a l’Ajuntament que sancioni al gran tenidor amb una multa de fins a 90.000 euros per no fer proposta lloguer social o no fer-la d’acord paràmetres que marca la llei abans d’iniciar el procediment judicial. Ho presentem quan tenim coneixement que s’ha iniciat procediment i no s’ha fet oferta.

6. Sol·licitud informe Risc exclusió residencial a serveis socials.

Objectiu: informe risc exclusió residencial.

On presentem: serveis socials.

Demanem a Serveis socials ens faci informe que acrediti que estem en situació d’exclusió residencial per poder presentar al jutjat, banc o administració. També que demani al jutjat la suspensió del procediment. Sinó tenim resposta en 15 dies es considera que estem en exclusió social.

7. Model a presentar als jutjats davant ordre de desnonament de petit tenidor d’habitatge.

Objectiu: suspensió procediment.

On presentem: al jutjat.

Demanem la paralització del procediment de desnonament fins que administració ens doni alternativa habitacional. Es presenta en qualsevol moment del procediment, no cal esperar a data llançament.

8. Model per a presentar a l’Administració davant ordre de desnonament de petit tenidor d’habitatge.

Objectiu: obtenir ajut/ reallotjament.

On presentem: a Habitatge.

9. Model de garantia de subministraments bàsics

Objectiu: que restableixin el subministrament

On presentem: a l’empresa subministradora

 

Si ens han tallat un subministrament bàsic, informem a l’empresa subministradora que té l’obligació de restablir el subministrament de forma immediata ja que ha incomplert amb el principi de precaució (pel qual no es pot tallar el subministrament a cap persona sense haver comprovat prèviament amb serveis socials si es tracta d’una família en risc d’exclusió residencial). Informem que pot ser sancionat per aquest incompliment. També se li exigeix que gestioni ajudes pel pagament dels subministraments, tal com estableix la llei, per evitar un deute en les famílies.

10. Taula IRSC per la Llei 24/2015

Taller llei 24/2015