Interpel·lem el President Pedro Sánchez amb una carta  per que retiri el recurs, interposat pel PP, que té suspesos alguns articles de la Llei 24/2015
Juliol de 2015, en ésser aprovada per unanimitat al […]