Un cop aconseguida l’aprovacio per unanimitat de la “ILP Habitatge”, des del grup promotor hem iniciat una campanya per tal que la nova “Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica” s’apliqui amb absoluta normalitat. Dins d’aquesta campanya hem fet accions a jutjats interpel·lant als Jutges Degans perquè els jutges compleixin la nova llei, ens hem reunit amb el Consell de l’Advocacia de Catalunya per a treballar conjuntament en la seva aplicació i hem fet pubics documents útils per a que la gent pugui defensar-se i protegir els seus drets en base a la nova llei als jutats.

Al grup promotor no se li escapa que una de les claus per a que s’apliqui la llei de forma plena es aconseguir la total implicacio de la Generalitat i de tots els Ajuntaments de Catalunya.

La unica manera de fer-ho realitat és facilitant informacio i eines per garantir la seva aplicacio efectiva per part de totes les administracions. Per aquest motiu a inicis de setembre vem començar a treballar conjuntament amb la Agencia d’Habitatge de Catalunya per elaborar una guia d’aplicació de la llei.

Avui es fa publica aquesta primera guia de la Llei 24/2015 amb l’objectiu d’establir clarament com cal aplicar la llei i quines son les obligacions i el rol de cada administracio per garantir el seu compliment. Aquesta guia està pensada principalment per a què els municipis de Catalunya coneguin de primera mà com aplicar la llei.

El document que avui es publica online a les webs del Departament i de la ILP habitatge explica com cal aplicar les mesures per evitar els desnonaments. Per tant, falta complementar-lo amb la part de pobresa energètica, aspecte que estem treballant amb el Departament de Consum i que a finals d’aquesta setmana ja estarà preparada per publicar.

La guia completa, que ens els propers dies es fara arribar als 947 municipis de Catalunya, serà una eina bàsica per a tots els actors implicats en l’aplicacio de la llei ja que duu el segell tant dels promotors de la nova llei, l’Aliança contra la Pobresa Energètica, l’Observatori DESC i la PAH; com de la maxima responsable de garantir l’aplicacio de les lleis, la Generalitat de Catalunya.

El compromís adquirit amb l’ Agencia d’Habitatge de Catalunya es continuar treballant conjuntament i en un mes tenir una guia de la nova llei per a la ciutadania, alhora que anirem ampliant i desenvolupant la guia que avui presentem. A més, en els pròxims dies anunciarem formacions/tallers conjunts a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya.

Per altra banda, anunciem que ja estem treballant amb la Generalitat en el desenvolupament reglamentari de les mesures de segona oportunitat per a fer front al sobreendeutament, aspecte imprescindible per a que les mesures urgents que aporta aquesta norma per garantir el dret a l’habitatge siguin plenament efectives.

Seguirem treballat i informant sobre els passos que estem fent per fer efectiva l’aplicació de la llei, per garantir el dret a l’habitatge i als suministraments basics.

Dia a dia, seguirem demostrant que #AvuiEsPot!

 

A continuació us deixem els enllaços per a que pugueu descarregar els documents:

Informe descripció procediments Llei 24/2110

Protocols Llei 24/2015